Sikkerhet på Lekeplassen: Betydningen av lekeplasskontroll

29 august 2023
Eivind Øi
Lekeplasskontroll

editorial

Barndommen handler om morsomme opplevelser, eventyr og spennende utforskning. En av de beste plassene for et barn å oppleve alt dette på er en lekeplass. Her kan de leke i trygge og spennende omgivelser. For å kunne sikre et trygt og sikkert lekemiljø for barn, kommer lekeplasskontroll inn i bildet, og i denne artikkelen vil du få lære mer om hvorfor det er så viktig. 

Hva er Lekeplasskontroll?

Lekeplasskontroll er en prosess som sikrer at lekeplassen er trygg og egnet for barn å leke på. Den inneholder inspeksjon av lekeutstyr og lekeplen for å identifisere potensielle farer, slik som skarpe objekter, farlige åpninger og høyder, utstyr som er i dårlig stand og manglende fallunderlag. Inspeksjonene utføres av kvalifiserte inspektører og er vanligvis delt inn i tre nivåer; visuell inspeksjon, operativ inspeksjon og årlig hovedinspeksjon. Disse inspeksjonene sikrer at lekeplassen overholder den gjeldende sikkerhetsstandarden og er trygg for barn å bruke.

Hvorfor er Lekeplasskontroll Viktig?

Lekeplasskontroll spiller en viktig rolle i å beskytte barnets sikkerhet. Barn er ofte uvitende om potensielle farer, og det er derfor vårt ansvar å sørge for at deres lekemiljø er så trygt som mulig. Uten jevnlige kontroll kan utstyr bli farlig uten at vi er klar over det. Slitasje, vandalskader eller endringer i sikkerhetsstandarder kan gjøre en tidligere trygg lekeplass til en potensielt farlig en. Ved å sørge for regelmessige kontroller, kan vi sikre at disse problemene oppdages og rettes før de blir til alvorlige ulykker.

Lekeplasskontroll

Hvordan foregår en lekeplasskontroll?

En lekeplasskontroll begynner med en visuell inspeksjon, hvor inspektøren ser etter umiddelbare farer og sjekker utstyret for skader. Deretter utføres en operativ inspeksjon, som fokuserer på problemområder identifisert under den visuelle inspeksjonen, og teste utstyret for å sikre at det fungerer som det skal. Til slutt gjennomføres en årlig hovedinspeksjon, hvor alle deler av lekeplassen og utstyret blir grundig sjekket.

Det er også viktig å være oppmerksom på at en lekeplasskontroll ikke bare inkluderer det fysiske utstyret, men også området rundt. Dette inkluderer tilgangen til lekeplassen, sikkerhet av gjerder og porter, og tilstedeværelsen av fallunderlag, som alle spiller viktige roller i å skape et trygt lekemiljø. For å sikre at din lekeplasskontroll utføres til høyeste standard, anbefales det å bruke profesjonelle tjenester som du kan lese mer om på https://aktivareal.no/. Der tilbyr de lekeplasskontroll utført av sertifiserte inspektører, sikrer at lekeplassene er i linje med de nyeste sikkerhetsstandardene og at barna dine kan leke trygt.

Flere nyheter