Når kan en kiropraktor hjelpe deg?

19 mai 2020
Maria Laugesen

Hva er kiropraktisk behandling egentlig, og hvilke problemer kan det hjelpe mot? Dette kan være vanskelig å svare på, fordi behandlingen faktisk kan inkludere mange forskjellige ting. Dette vil alltid avhenge av den enkelte pasienten, dennes symptomer og diagnose, den øvrige helse samt ikke minst pasientens egne ønsker. Det er nemlig viktig at du som pasient alltid kan føle deg trygg hos din kiropraktor, og derfor får du et individuelt tilpasset behandlingsforløp som er spesifikt skreddersydd til deg.

Ofte vil manuell behandling være en del av kiropraktisk behandling. Dette inkluderer gjerne spesifikk leddbehandling, som blant annet kan sikre bedre bevegelse i kroppen. Manuell behandling kan dog også inkludere andre teknikker, der kiropraktoren aktivt behandler dine muskler og ledd mens du er i klinikken. I noen situasjoner vil kiropraktoren unngå å anvende f.eks. spesifikk leddbehandling dersom det ikke er indikert, eller hvis du ikke føler deg trygg med det. I denne situasjonen finnes det en lang rekke andre behandlingsmetoder som de kan brukes for å oppnå resultater.

Kiropraktisk behandling vil også oftest inkludere rådgivning og veiledning om hvordan du kan minimere dine symptomer, samt hvordan du selv kan forebygge og behandle dine smerter. Og så vil det i mange situasjoner være relevant med øvelser og trening i forskjellig grad.

Derfor er kiropraktisk behandling mange ting, og det vil avhenge fullstendig av den individuelle situasjonen. Det kan brukes for å behandle en lang rekke problemer i hele kroppen – rett fra ryggsmerter og hodepine til overbelastningsskader i albue eller kne, og fra nervesmerter i ben og armer til svimmelhet. Så sliter du med smerter, ubehag, nedsatt bevegelse eller manglende funksjon som er relatert til muskler, ledd eller sener? Da kan du alltid ta kontakt til en kiropraktor som i fellesskap med deg kan finne frem til en diagnose og den best mulige behandling for deg.

Flere nyheter