Riktig kunnskap ved bruk av stillas

10 april 2020
Elisabeth Novik Nielsen

Dersom du er en av de som planlegger å få utført stillasarbeid på boligen din bør du være sikker på at monteringen blir riktig montert. Du vil da sikre arbeidernes sikkerhet og slik forebygge skader og fall fra store høyder. Hvis du skal montere et stillas på over to meter bør du sette deg inn i reglementet for hvordan du skal montere stillas. 

Ved montering av et stillas på over to meter må du i dag kunne dokumentere at du har både praktisk og teoretisk opplæring. Denne opplæringen må etter forskriftene inneholde flere viktige punkter, som blant annet forståelse for hvordan du skal planlegge montering og demontering.

I tillegg bør opplæringen omfatte kunnskap om hvordan du skal endre et stillas. Videre hvordan du skal redusere skader som ved eksempelvis fall for både gjenstander og personer. Du bør også inneha kunnskap om vedlikehold av stillaser.

Bruk av stillas for privat bruk

Hvis du planlegger å benytte deg av et stillas for bruk på din egen bolig bør du ta høyde for visse sikkerhetskrav. Det er i dag et krav om at du skal ha opplæring dersom du skal montere et stillas som er over et visst antall meter. 

Grunnet disse retningslinjene må du dessverre ha opplæring på over totalt 100 timer om du skal ta på deg ansvaret med å montere et stillas. Dette på grunnlag av at det kan skje ulykker om styrke eller stabilitet er beregnet feil. Det er også viktig med vedlikehold av stillaser.

Spesielt stillaser i tre krever kontinuerlig vedlikehold da dette er et materiale som kan bli preget av sprekker og råte over tid. For at du skal kunne montere et stillas må du ha opplæring med utgangspunkt i de arbeidsforholdene som du skal jobbe i. Det er derfor viktig at du vet hva du gjør om du planlegger å skifte kledning på boligen.

 

Flere nyheter